zadzwoń

Rok 2021 jest ostatnim, w którym zapłacona składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy może zostać odliczona od podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeśli chcesz skorzystać z odliczenia jej za grudzień musisz wpłacić składki do ZUS do końca roku.

Co ważne? Składki ZUS opłacasz na indywidualny rachunek bankowy w ZUS. Nie podajesz jakiej części zobowiązania dotyczy wpłacona kwota, dlatego aby skorzystać z odliczenia wpłaconej kwoty w 2021 roku musisz opłacić całe składki ZUS za grudzień (zarówno społeczne jak i zdrowotną) zgodnie z komunikatem ZUS opublikowanym na swojej stronie:
„Przepisy nie zabraniają opłacenia składek z wyprzedzeniem, np. za grudzień 2021 r. w grudniu 2021 r. Muszą zostać jednak uregulowane wszystkie należne składki, do których opłacenia jest zobowiązany płatnik składek, tj. na wszystkie ubezpieczenia i fundusze, a nie tylko na samo ubezpieczenie zdrowotne, jedną wpłatą na nadany płatnikowi indywidualny numer rachunku składkowego NRS”.