zadzwoń

Spis z natury pozwala ustalić rzeczywisty stan składników majątku w firmie. Przedsiębiorcy prowadzący mikro lub małe firmy zazwyczaj koncentrują się na dokonaniu spisu zapasów w magazynach, gotówki w kasie lub środków trwałych będących w użytkowaniu.

Księgowi poświęcają więcej czasu na inwentaryzację dokonując również okresowych przeglądów sald księgowych.

Wzorem lat ubiegłych przypominamy o obowiązku dokonania inwentaryzacji i dostarczenia jej wyników do biura rachunkowego. Szablony arkuszy spisowych mogą Państwo pobrać z zakładki „dokumenty do pobrania”.