zadzwoń

W związku z wprowadzeniem nowych przepisów podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych pracownicy zyskali możliwość skorzystania w trakcie roku z ulgi dla klasy średniej

Została ona wprowadzona w celu złagodzenia negatywnych skutków braku odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Przysługuje osobom, których przychody mieszczą się w przedziale od 5701,00 zł. do 11141,00 zł. miesięcznie, co odpowiada rocznej kwocie od 68412,00 zł. do 133692,00 zł. Jeśli przychody pracowników mieszczą się w wyżej wymienionych progach, pracodawca ma obowiązek stosować ulgę dla klasy średniej naliczając miesięczne wynagrodzenie pracownika. Ulga miesięczna jest naliczana z mocy prawa, ale pracownik może z niej zrezygnować, wówczas, jeśli nie przekroczy limitów przychodu będzie mógł rozliczyć ulgę w podatkowym zeznaniu rocznym. Korzystanie w trakcie roku z prawa do stosowania ulgi dla klasy średniej niesie ze sobą ryzyko przekroczenia limitów (np. otrzymanie dodatkowej premii), co w konsekwencji spowoduje konieczność zwrotu całej potrąconej przez pracodawcę ulgi.

W celu aktualizacji danych pracowników rekomendujemy uzyskanie od pracowników przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia w roku oświadczeń:

  • PIT-2 - dotyczy ono miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Ulga należy się każdemu tylko jeden raz miesięcznie ( bez względu na ilość Pracodawców i innych jednocześnie uzyskiwanych przychodów)  –  w 2022 wynosi 425 zł .
  • Wniosek o niestosowanie ulgi dla tzw." klasy średniej" – wypełniają osoby, które nie chcą mieć stosowanej ulgi w zakładzie pracy.

Wzory oświadczeń znajdują się w zakładce szablony dokumentów.