zadzwoń

Polski Ład zawiera pakiet ulg dla firm stawiających na innowacje. Jedną z nich jest ulga na robotyzację. Mogą z niej skorzystać zarówno małe jak i duże przedsiębiorstwa opodatkowane.

  • podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych lub w formie podatku liniowego;
  • podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Ulga obowiązywać będzie w latach 2022 – 2026. Zakłada odliczenie od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w danym roku na robotyzację.Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej definiuje koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację jako:

  • koszty nabycia fabrycznie nowych:
  • robotów przemysłowych
  • maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych, funkcjonalnie z nimi związanych
  • maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi: czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony), optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe)
  • maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych (czujników i kamer)
  • urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych
  • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz wyżej wymienionych środków trwałych
  • koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz wyżej wymienionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Kwota ulgi na robotyzację nie może przewyższać w danym roku podatkowym wielkości dochodu przedsiębiorcy. Niewykorzystaną część ulgi można rozliczyć w kolejnych 6 latach podatkowych. Razem z deklaracją roczną przedsiębiorca korzystający z ulgi składa naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego specyfikację kosztów poniesionych na robotyzację.

Odliczeniu podlegają wydatki, które nie zostały zwrócone przedsiębiorcy w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania.